Filtasorb2

Filtasorb2 er filter for fjerning av vann eller partikler med en høyere flow hastighet i olje og drivstoff.